KW Czech Republic

KW Welcomes Czech Republic

Contact RegionVisit Website

KW vítá Českou republiku

Pod vedením regionální provozní manažerky Jany Hrstkové se franšíza Keller Williams v České republice nyní chystá na zahájení provozu.

“S naším důrazem na vzdělávání a péči o klienty a realitní makléře bude přístup společnosti Keller Williams vítaným ´čerstvým vánkem´ na českém realitním trhu,” řekla Hrstková. “Přinášíme silnou a osobitou kulturu do světa nemovitostí a staneme se na tuzemském trhu první realitní kanceláří orientovanou na realitní makléře.”

Keller Williams Czech Republic zahájil přípravy

Od podpisu master franšízové smlouvy v polovině listopadu 2017 se vedení Keller Williams Czech Republic intenzivně zabývá přípravami na otevření prvních Market Center. Klíčové událostí posledních měsíců jsou:

 • Večerní networking při příležitosti představení nového regionu KWCZ i nového roku 2018 sklenkou vína v historické Werichově vile v centru Prahy na Kampě
 • Dopolední ´info´ akce KWCZ v pražském Opero centru pro potenciální partnery a provozovatele Market Center, kde byli seznámeni s tím, co mohou od spolupráce s KWCZ očekávat
 • Pracovní návštěva Brna a večerní networking s ochutnávkou vín v gotických sklepích budovy bývalé mincovny ze 14. století

Po doplnění týmu o manažera přes IT je nyní vedení KWCZ kompletní. Skládá se z manažerů pro provoz, realitní obchod, finance, školení, IT, marketing a rozvoj regionu.

Pro úspěšný provoz společnosti Keller Williams je ovšem zapotřebí mnohem více než sestavit správný vedoucí tým a udělit Market Centra vhodným partnerům. Tým musí především zajistit dodržování přísných pokynů společnosti Keller Williams v oblasti technologií a systémů jak pro makléře, tak i management, od CRM a systémů pro nabírání nemovitostí až po řízení Market Center a online připojení makléřů – vše samozřejmě musí být dostupné prostřednictvím mobilů a v češtině. Současně probíhají přípravy seminářů a školení na různá témata, od obchodu a prodejních dovedností až po řízení makléřských týmů. Společnost klade velký důraz na školení a vnímá jako hlavní prioritu zajistit, aby noví makléři získali nezbytné zkušenosti a nástroje pro zahájení své realitní činnosti a následně pro zvyšování produktivity. Velikost dokumentů k překladu se počítá na gigabajty a samozřejmostí je přizpůsobit všechno podmínkám českého trhu.

Příležitost spolupráce s KW v České republice            

První Market Center se otvírá 1. května v Praze 8 a okolí a již nabíráme makléře. S Market Centry se samozřejmě počítá i mimo Prahu, a to jak v krajských, tak i menších, ale neméně důležitých městech, z nichž některá již projevila zájem. Přestože vedení již vybírá potenciální držitele franšíz a investory pro Market Centra, stále se nabízí řada vynikajících příležitostí. Pokud máte i vy o tuto jedinečnou příležitost zájem, neváhejte a kontaktujte nás.

V čem je společnost Keller Williams odlišná?

Fenomenální růst společnosti Keller Williams v USA a po celém světě je jednoduše založen na tom, že se jedná o realitní společnost, kterou realitní makléři vybudovali pro realitní makléře. V souladu s filozofií “win-win or no deal” (každý je vítězem anebo z obchodu sejde) vyžaduje obchodní model KW, aby byli držitel franšízy, realitní makléř i klienti spokojeni se všemi dohodnutými transakcemi.

Realitní makléři těží jak z konkurenčního provizní o systému, tak i zastropování dělby provizí s Market Centrem – po dosažení určitého ročního limitu se již realitní makléř nedělí o provizi, s výjimkou základního franšízového poplatku. Kromě toho mohou obdržet podíl na růstu, pokud získají nové zájemce a všichni bez rozdílu (od nováčků přes makléře po franšízanty) mají prospěch z tréninkového systému světové úrovně. Keller Williams University je globálně uznávána jako přední firemní tréninková společnost a je opakovaně označována za nejlepší tréninkovou společnost na světě.

Důraz na technologie a školení vychází z našeho vnitřního přesvědčení, které podporuje obohacující prostředí pro život i práci. Není proto divu, že jsou naši realitní makléři nejúspěšnější na všech trzích, na které vstoupí, a v České republice tomu nebude jinak!

Vše, čemu věříme o nás a o vaší kariéře lze vyjádřit takto:

 • Naším úkolem je budovat kariéry, které stojí za to mít, vybudovat firmy, které stojí za to vlastnit a zajistit si život, který stojí za to žít.
 • Naše vize je vytvořit společnost, kterou si nová generace realitních makléřů a majitelů franšíz zvolí s naprostou samozřejmostí
 • Naše přesvědčení je neodmyslitelnou  součástí nás samotných i našich podnikatelských metod, které praktikujeme.

Toto přesvědčení nás jednoznačně vede k poskytování služeb nejvyšší kvality. Je to jeden z mnoha důvodů, proč se stále více investorů a makléřů zapojuje do týmů KW.

Family Reunion 2018

Každoroční Family Reunion společnosti Keller Williams je skutečná “mega-událost”. Vedení KWCZ, které se Family Reunion 2018 v Anaheimu v Kalifornii zúčastnilo může potvrdit, že se opravdu jedná o největší vzdělávací akci v realitní oblasti.

Na Family Reunion se makléři Keller Williams z celého světa setkávají s tisíci špičkovými realitními makléři a lídry po čtyři dny, které jsou věnovány networkingu a školení. Je to vynikající příležitost k načerpání energie, zkušeností a poznatků, které posunou vaše podnikání na novou, vyšší úroveň. Je to zároveň příležitost učit se od těch nejlepších v oboru, absolvovat ´školu úspěchů´ a nasát kulturu KW.

Pro více informací o Family Reunion 2019 klikněte na: https://familyreunion.kw.com/


KW Welcomes Czech Republic

Led by Regional Operating Principal Jana Hrstková, the Keller Williams franchise in the Czech Republic is currently initializing operations.

“The caring and educational Keller Williams culture will be a welcome breath of fresh air to the Czech real estate market,” said Hrstková. “We are bringing a strong culture to the real estate industry and will become the first agent-oriented real estate brand company on the local market.”

Keller Williams Czech Republic launch preparations

The Keller Williams Czech Republic core team has been very busy with the launch preparations of its Region along with the first Market Centers since signing the Master Franchise Agreement with Keller Williams Worldwide in mid-November 2017. Key events have included:

 • A networking evening and welcoming of the new KWCZ region and the New Year with a glass of wine in Prague’s historic Werichova Villa in Central Prague’s Kampa area
 • KWCZ opportunity intro morning in Prague’s Opero center, which served as an overview of what future associates and Market Center management can expect
 • Brno market visit and wine networking evening in the gothic cellars of a former Master coin minter’s building from the 14th century.

The regional core team is now complete with a Regional Technology Manager joining colleagues in operations, marketing, finance and training. Prague’s (and the Czech Republic’s) first Market Center launch preparations are coming along well with a first Operating Principal identified, along with a Team Leader and Productivity Coach to ensure new broker recruits receive the right business management guidance.

Of course, a successful Keller Williams operation is more than just having the right core team and awarding Market Centers to the right partners. The team has been busy ensuring that strict Keller Williams guidelines are adhered to in terms of technology and systems for both brokers and management, from CRM and listing systems through to market center and individual broker online presence – all of course available in via mobile and in Czech. Training preparations are also underway, with literally gigabytes of course work being translated and adapted for Czech market conditions.

The KW opportunity in the Czech Republic

Outside of Prague, other regional cities are also being evaluated for future Market Centers, with several expressions of interest having already been received. Thus, whilst the core team is vetting potential Operating Principals (franchise holders) and investors into Market Centers, many excellent opportunities still remain. So, if you are interested in this unique opportunity, do contact us.

So how is Keller Williams different?

Keller Williams’ phenomenal growth in the US and worldwide is based upon the simple fact that it is a real estate company built by agents for agents. Based upon a philosophy of “win-win or no deal”, the KW business model requires franchise holder, real estate broker and clients to be satisfied with any and all deals.

Real estate brokers benefit from competitive commission splits and “Caps”, whereby upon attaining a certain annual limit, they no longer pay commission to the Market Center except for a basic service fee. Moreover, they can participate in growth share if they bring in new recruits and all (from recruit to broker to franchisee) benefit from a world class training system – Keller Williams University is globally recognized as being at the forefront of company training with Keller Williams consistently named the #1 training company in the world.

This emphasis on technology and training stems from our Internal Belief System that promotes an enriching culture in which to live and work. There’s no wonder our realtors are more successful in all markets they have entered into and will be so in the Czech Republic as well!

Here’s what we believe about us, and about your career:

 • Our mission is to build careers worth having, businesses worth owning and lives worth living.
 • Our vision is to be the Company of choice for a new generation of real estate agents and owners.
 • Our beliefs are an essential part of who we are and how we conduct business.

This belief system is the foundation for providing the ultimate in service for our clients. This is one of the many reasons that more and more investors and brokers are joining the KW team.

Family Reunion 2018

The Keller Williams annual FamiIy Reunion is a true ‘mega-event’. And the KWCZ Region core team, having visited FR ’18 in Anaheim, California, can confirm that it truly is the real estate industry’s most powerful training event.

At Family Reunion, Keller Williams brokers gather with thousands of top agents and leaders for four power-packed days of networking and training. This is an excellent opportunity to re-energize and take your business to the next level; learn from the best in the business, attend powerful sessions and immerse yourself in KW culture.

More on Family Reunion 2019 on https://familyreunion.kw.com/

KW Czech Republic Press Release Here

Back to All